Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
Đăng ký | Đăng nhập
Phụ kiện thiết bị điện
GA120

Nẹp điện 120x40

188.000 vnđ

SP E242/50 SP
E258+281/16
E258+281/20
E258+281/25
E258+281/32
E258+ 281/40 SP
SP-E258+ 281/50 SP
E240/16/1
E240/16/3
E240/16/4
E240/20/1
E240/20/3
E240/20/4
E240/25/1
E240/25/3
E240/25/4
E280/16
E280/20
E280/25
E280/32
E280/40 SP
E244/16S
E244/20S
E244/25S

Cút L 25 không nắp

100.000 vnđ

E244/16

Cút L 16 có nắp

3.380 vnđ

E244/20

Cút L 20 có nắp

4.850 vnđ

E244/25

Cút L 25 có nắp

8.000 vnđ

E244/32

Cút L 32 có nắp

11.600 vnđ

jE246/16S
E246/20S
E244/32S
E246/16

Cút T 16 có nắp

4.900 vnđ

E246/25

Cút T 25 có nắp

8.750 vnđ

E246/32

Cút T 32 có nắp

11.200 vnđ

GA14

Nẹp điện 14x8

9.500 vnđ

GA16

Nẹp điện 16x14

13.500 vnđ

GA24

Nẹp điện 24x14

17.600 vnđ

GA30

Nẹp điện 30x14

24.000 vnđ

SC400VXO
VL9016

Ống tròn cứng 16

18.000 vnđ

SP9016

Ống tròn cứng 16

20.000 vnđ

VL9020

Ống tròn cứng 20

25.500 vnđ

Chat Messenger Chat Zalo

VẬT TƯ CƠ ĐIỆN PHÚC LỘC THỌ STOREー THIẾT BỊ ĐIỆN ー DÂY ĐIỆN ー ỐNG NƯỚC

VẬT TƯ ĐIỆN | VẬT TƯ NƯỚC | CAMERA | ÂM THANH THÔNG BÁO | MẠNG MÁY TÍNH | ĐIỆN LẠNH | BÁO CHÁY | THU SÉT |

VẬT TƯ ĐIỆN | VẬT TƯ NƯỚC | CAMERA | ÂM THANH THÔNG BÁO | MẠNG MÁY TÍNH | ĐIỆN LẠNH | BÁO CHÁY | THU SÉT |